Omgaan met emoties

De hele dag door voelen we. Emoties (of gevoelens)  gaan in elkaar over door wisselende situaties. Of we worden overmand door emoties door een plotselinge heftige gebeurtenis.

Emoties kunnen heel groot en heftig zijn of juist heel klein, waardoor het bijna onopgemerkt blijft, voor onszelf of een ander.

In dramatherapie ga ik samen met de cliënt  aan de slag met het thema emoties.

 • Welke gevoelens ken je?
 • Hoe zien de verschillende emoties eruit in houding en mimiek?
 • Hoe kun je bij een ander gevoelens herkennen?  
 • Waar voel je in je lijf hoe je je voelt?
 • Welke signalen geeft je lijf?
 • Wat doe jij als je je op een bepaalde manier voelt?
 • Welk gedrag vertoon je dan? (wat is jouw copingstijl?) 
 • Hoe kun je gevoelens tot uiting brengen?
 • Emoties doorleven en een plek geven

We maken gebruik van rollenspellen en (beeldende) opdrachten waarin op een speelse manier emoties worden onderzocht, in beeld worden gebracht of uitgespeeld worden. Signaleren en herkennen is een belangrijke stap. Je moet immers eerst je emoties begrijpen voor je ermee aan de slag kan.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gewerkt aan de volgende doelen:

 • een adequate copingsstijl ontwikkelen
 • veranderen van de copingsstijl 
 • verwerken van emoties.

Omgaan met emoties  is een heel kwetsbaar onderwerp. Je geeft je diepste ziel bloot. Om tot het aanpakken van je doel te komen is het belangrijk dat je je vertrouwd voelt bij de therapeut, in de therapieruimte en met de werkvormen. Het opbouwen van dit vertrouwde gevoel kost tijd. Hoeveel verschilt per persoon. Het is daarom lastig om op voorhand aan te geven hoelang de behandeling gaat duren. De ervaring leert dat 10-15 bijeenkomsten zeker nodig zijn. Dit is slechts een indicatie en verschillt per persoon.