Dramatherapie is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Kinderen en jongeren die naar dramatherapie komen, komen voor de volgende leerdoelen:

 • Zelfvertrouwen vergroten en zelfbeeld verbeteren
 • Beter om kunnen gaan met (faal) angst
 • Hun emoties beter kunnen uit en/of reguleren
 • De weerbaarheid en assertiviteit vergroten
 • Sociale vaardigheden aanleren of verbeteren
 • Om leren gaan met de gevolgen van hooggevoeligheid, autisme, AD(H)D, dyslexie

Enkele praktijkvoorbeelden 

5 vragen van kinderen over therapie

Van hulpvraag naar handvatten

Vaak wordt de vraag gesteld: hoe lang duurt de therapie?

Een logische vraag. Je wilt immers weten waar jij en je kind aan toe zijn. Het antwoord is minder éénduidig te geven. Gemiddeld genomen zijn kinderen zo’n 15-20 weken bezig met de therapie. De eerste 3-5 sessies staan in het teken van vertrouwen opbouwen, observeren, en elkaar leren kennen. Een belangrijke basis voor de therapie!

Daarop volgt de fase waarin gewerkt wordt aan de hulpvraag en de doelstellingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rollenspel (oefenen van situaties, verhalen uitspelen, uitbeelden, improviseren), oefeningen, spellen en (beeldende) opdrachten. De aangeboden werkvormen doen altijd een beroep op het bewuste en onbewuste niveau en raakt vaak meerdere doelen tegelijk.

De laatste 2-3 sessies staan in het teken van afronden. Bewust afronden van de therapie en afscheid nemen van elkaar is eveneens een belangrijke fase. Het kind/ de jongere kan nog eens oefenen of bijslijpen waar behoefte aan is en er wordt bewust stil gestaan bij de periode na het afronden van de therapie. Je kind gaat weer los van de therapie op pad, gevoed door nieuwe inzichten en vaardigheden!

 

Intake

De behandeling start altijd met een intakegesprek/ kennismakingsgesprek (60 min). Tijdens dit gesprek wordt op een rij gezet wat de hulpvraag is en aan welke doelen gewerkt gaat worden. Voor de vrijheid van spreken voor ouders is het intakegesprek bij kinderen tot/en met 10 jaar alleen met de ouders. Tijdens de eerste sessie wordt met het kind altijd nog besproken wat hij/zij graag wil leren.

Na het intakegesprek wordt een behandelverslag gemaakt, wat ouders per mail ontvangen.

 

De sessies

Eén sessie duurt 45 minuten + 15 minuten voorbereidingstijd en rapporteren. Het kind/ de jongere wordt opgehaald in de wachtkamer. Er wordt gestart met een glaasje drinken en even kort doornemen hoe het gaat. Daarna wordt er gestart met de werkvormen. Deze zijn altijd afgestemd op de interesse, beleving en gemoedstoestand van de cliënt. Komt het kind bijvoorbeeld moe of boos binnen, dan zal daar eerst aandacht voor zijn.  

Wil je meer lezen over de verschillende behandeldoelen? Lees dan hier.

  

 

Jeugdzorg en vergoeding

Sinds 2015 is de gemeente voor een groot deel verantwoordelijk voor de vergoeding van jeugdzorg. In Boxtel is dit geregeld via loket Wegwijs. Medewerkers van dit loket gaan, samen met een consulent van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) inventariseren wat de hulpvraag is en welke gecontracteerde zorgaanbieders zij kunnen voorstellen die kan helpen bij de zorgvraag. Als ouder mag je hierin zelf kiezen welke gecontracteerd zorgaanbod je het beste vindt passen.

Dramatherapie Boxtel is sinds januari 2022 ook een gecontracteerde zorgaanbieder. Daardoor komen sommige kinderen/ jongeren in aanmerking voor vergoeding vanuit de gemeente. Dit geldt wanneer er sprake is van:

 • een diagnose na psycho-diagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld AD(H)D of Autisme) en/of
 • bij een complexere hulpvraag en/of
 • een verwijzing door een (jeugd/kinder)arts of consulent van CJG.
 • verwijzing door huisarts of POH

Er worden maximaal 20 klokuren vergoed.

Zorgverzekering

Omdat zorgverzekeraars van mening zijn dat de kosten voor behandeling voor jeugdigen bij de gemeente ligt, wordt vaktherapie (waar dramatherapie onder valt) niet meer vergoed vanuit de zorgverzekering.

Echter, zoals ik hierboven al beschreef, is toegang tot de jeugdzorg vanuit de gemeente aan regels gebonden. En dus kan het zomaar zijn dat jouw kind niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de gemeente, maar wel hulp nodig heeft.

Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen!

Omdat heel veel kinderen binnen de huidige vergoeding-regels tussen wal en schip vallen wanneer zij hulp nodig hebben, lopen zij gevaar dat zij verstoord worden in hun gezonde ontwikkeling. En dat terwijl zij onze toekomst zijn!

Ik vind het belangrijk dat zorg voor álle jeugdigen toegankelijk is. Je kunt daarom ook particulier een traject starten. In een traject zitten de volgende elementen:

 • Een intake/kennismakingsgesprek (60 min)
 • Een behandelverslag (per mail)
 • 15 sessies van 60 min
 • 2 oudergesprekken van 30 min (live of online)
 • Een eindverslag (per mail)
 • Eén nazorg-sessie 3 maanden na afronden van het traject
 • Oefeningen en opdrachten waarmee het kind/ de jongere thuis en/of op school kan oefenen.

Zo weet je op voorhand wat je kan verwachten en hoeveel je er aan kwijt bent. Wil jij weten wat je investering is? Klik dan op onderstaande button.

Wachtlijst

Het is algemeen bekend dat de wachtlijsten in de jeugdzorg behoorlijk oplopen. En ook ik ontkom er niet meer aan, helaas. Hoewel de wachtlijst bij mij zo’n 2-3 maanden is, tegenover soms wel een half jaar!

Wil jij jouw jeugdige aanmelden op de wachtlijst? Dan kan dit via deze link:

https://dramatherapieboxtel.clientomgeving.nl/wachtlijst