Corona gerelateerde stressklachten

Sinds maart 2020 is niets meer hetzelfde in Nederland, nadat wij werden geconfronteerd met de pandemie van Covid-19.

Naar schatting zo’n vier miljoen Nederlanders, van jong tot oud, kampen met psychische klachten door het Covid -19 (bron: RTL nieuws)

Zorgen over school, studie, werk, gezondheid en ingeperkte vrijheden maken dat veel mensen uit balans gebracht zijn.

Het kan zijn weerslag hebben op meerdere gebieden. Denk aan:

  • Fysieke klachten als buikpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, slecht slapen
  • Mentale klachten, zoals piekeren, angstgedachten, bezorgdheid om zichzelf en/of dierbaren
  • Gedragsproblemen, zoals opstandig gedrag, terug getrokken gedrag, druk gedrag
  • Leerproblemen en concentratieverlies:
  • Rouw: het verlies van structuur en ritme, het gemis van een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid, het missen van soclale contacten en mogelijk het verlies van dierebaren die overleden zijn aan Covid-19 zorgen ervoor dat cliënten een rouwperiode kunnen doorgaan.

In dramatherapie kunnen cliënten die dusdanige hinder ondervinden aan de gevolgen van Covid-19 dat het hun functioneren belemmerd en hun welzijn in de wegstaat, ondersteuning krijgen in het omgaan met deze belemmerende factoren.

Cliënten leren op ervaringsgerichte wijze:

  • grip te krijgen op hun gedachten
  • zich beter te onstpannen
  • emoties te uiten en te verwerken

Verder krijgen cliënten inzicht in hun copingstijl en leren ze andere manieren om met moeilijke situaties om te gaan. Hier ondervinden ze niet alleen op korte termijn profijt van, maar ook voor de langere termijn helpt ze dit beter om te gaan met lastige situaties.

Afhankelijke van de ernst van klachten zal het behandeltraject naar verwachting tussen de 5 – 10 sessies beslaan. Uiteraard is dit persoonsgebonden en is bovenstaande slechts een ruwe inschatting.