Dramatherapie bij autisme

Dramatherapie is een uitstekende behandelmethode voor mensen met een autisme-spectrum-stoornis (ASS), hierna autisme genoemd.

Middels rollenspel worden nieuwe vaardigheden ontwikkeld en ingesleten, zodat ze in de praktijk kunnen worden toegepast. 

Denk hierbij aan:

  • contact maken en onderhouden,
  • een gesprek beginnen,
  • een vraag stellen,
  • voor jezelf opkomen,
  • het herkennen van emoties bij jezelf en anderen,
  • adequaat omgaan met emoties.

Een ander belangrijk aspect van de behandeling is het ontwikkelen van de eigen ‘ik’.

Wie ben ik? Wat zijn mijn hobby’s? Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen? Waar houd ik van of juist niet?

Essentieële zaken in de ontwikkeling van autonomie, die door mensen met autisme vaak niet automatisch herkent worden bij zichzelf.

Het scheppen van een refentiekader geeft de cliënt herkenning en houvast. Door het ontwikkelen van de eigen ‘ik’ worden ook het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt vergroot.

Het ontwikkelen van persoonsafhankelijkheid naar zelfstandigheid is één van de doelen die in dramatherapie aan bod komen.

Ik maak in de behandeling gebruik van technieken uit de Geef me de 5 methode.  (www.geefmede5.nl )

Niet alleen de cliënt, maar ook de omgeving heeft vaak behoefte aan ondersteuning. Geen mens met autisme is gelijk en daarmee is ook de aanpak maatwerk. Daarom ondersteun ik ouders/ verzorgers en school in het vinden van de juiste handvatten en aanpassingen.

Mensen met autisme hebben vaak langer de tijd nodig om een vaardigheid eigen te maken en in te slijten. Hierdoor duurt de behandeling vaak een langere periode.

Behandeling vanuit PGB:

Omdat de behandeling van mensen met autisme vaak langere tijd nodig heeft, komen deze cliënten vaak in aanmerking voor een PGB vergoeding. Via het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of de gemeente is er een mogelijkheid om een Persoongebonden budget (PGB) aan te vragen voor de behandeling.